Wageningen: Wetenschapswinkel duikt in de Amsterdamse Waterleliegracht

26 November 2014, door: Elly Reimerink

Wetenschapswinkel duikt in de Amsterdamse Waterleliegracht 

unnamed

Het water van de Amsterdamse Waterleliegracht is koffiekleurig en stinkt. De hele gracht is overwoekerd met riet. Bewoners en eigenaren in een ecologische wijk aan de gracht hebben de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research centre gevraagd naar een onderzoek om de waterkwaliteit, de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid te kunnen verbeteren. Ze willen weten welke maatregelen ze het best kunnen nemen.

Het GWL (Gemeentelijk WaterLeidingterrein) is gebouwd in 1989 en is daarmee de eerste eco-vriendelijke wijk in Amsterdam. De gebouwen zijn in samenspraak met de bewoners ontworpen. Er is veel groen, er rijden geen auto’s en het afgekoppelde regenwater wordt via de daken naar een gracht geleid. Het ideaal is een aantrekkelijke gracht met mooi schoon water en een hoge biodiversiteit. De gracht blijkt echter niet aan dit ideaal te voldoen.

Het afgelopen jaar hebben drie groepen studenten vanuit het multidisciplinaire vak Academic Consultancy Training (ACT) van Wageningen University onderzocht welke de factoren de waterkwaliteit en biodiversiteit beïnvloeden en welke maatregelen nodig zijn. Met lieslaarzen en Secchi schijven hebben ze de gracht doorgespit. Ze hebben labonderzoek uitgevoerd en het netwerk van de betrokkenen geïnterviewd.

Het onderzoek toont aan dat de waterkwaliteit redelijk is. Maar baggeren is noodzakelijk om die zo te houden. Daarnaast worden een aantal maatregelen voorgesteld. Het verhogen van de overstort voorkomt dat er water vanuit de Haarlemmervaart in de Waterleliegracht stroomt, waardoor de waterkwaliteit beter beheersbaar is. Aanplant van meer riet in combinatie met oeverplanten, zoals lisdodde, zwanenbloem en waterlelie, bevordert de biodiversiteit. Een fontein kan het zuurstofgehalte verhogen. Drijvende tuinen kunnen de visuele aantrekkelijkheid vergroten. Een bezinkbak kan de aanvoer van zand en afval afvangen. Een natuurvriendelijke oever vergroot de habitat voor amfibieën, vogels en insecten.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 10 november 2014 blijkt dat één van de aanbevelingen gelijk al in praktijk wordt gebracht: met het uitbaggeren van de Waterleliegracht is net begonnen. Met de betrokkenen is afgesproken om in december te bekijken hoe nu verder te gaan met de aanbevelingen van de Wetenschapswinkel. De conclusies en aanbevelingen van dit rapport zijn overigens goed toepasbaar op andere stadswateren in de stedelijke gebieden van Nederland.

Het Wetenschapswinkelrapport nr. 314 met de titel ‘In de ban van de Waterleliegracht’ is te downloaden vanafwww.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/wetenschapswinkel.htm