Wageningen: Op een andere manier communiceren en onderhandelen

18 March 2015, door: Elly Reimerink

unnamed
Andere vorm van communicatie belangrijk voor planvormingsproces op Binnengasthuisterrein

Op een andere manier communiceren en onderhandelen. Dat is de sleutel voor bewoners van het Binnengasthuisterrein (verenigd in VOL-BG), het Stadsdeel Centrum (SDC) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) om te komen tot gezamenlijke ontwerpcriteria voor de inrichting van een Binnengasthuisterrein waar wonen, werken en studeren in harmonie naast elkaar kunnen bestaan. Dit blijkt uit onderzoek door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR. Het advies van de onderzoekers aan de betrokkenen is om het ontwerpproces vorm te geven als een integratieve onderhandeling. Een proces dat, aldus het onderzoek, een onafhankelijke facilitator nodig heeft. De wetenschapswinkel formuleert daarnaast een set uitdagende ontwerpprincipes die vervolgens kunnen worden toegepast voor de inrichting van de (semi)openbare ruimte van het terrein.

Tussen bewoners, diverse andere partijen en de UvA bestaan al jarenlang onenigheden over het gebruik en de inrichting van het Binnengasthuisterrein, onder meer over de impact op het gebruik van de openbare ruimte door de komst van de Universiteitsbibliotheek en de faculteit Geesteswetenschappen op het Binnengasthuisterrein. In 2012 startte hierover een nieuw planvormingsproces waarbij bewoners uitgenodigd werden om mee te denken. De VOL-BG wil graag samenwerken, maar draagt ook de last van 12 jaar strijd. Ze vroeg daarom een externe partij, de Wetenschapswinkel van Wageningen UR, om advies hoe zoveel verschillende wensen en belangen samen te brengen in een integraal ontwerp.

Framing Analyse
In een “framing analyse” is achterhaald hoe de verschillende partijen het planningsproces, de ontstane problemen, hun eigen rol daarbij, en de rol van de andere partijen “framen”. Hieruit bleek dat partijen overeenkomstige frames naar voren brengen over belangrijke uitgangspunten voor de inrichting van het Binnengasthuisterrein. Deze kunnen als aangrijpingspunt voor toekomstige onderhandelingen dienen. Daarnaast bleken ook veel tegengestelde frames te bestaan die de aanleiding vormen voor het advies om een onafhankelijke facilitator in te schakelen.

Ontwerpcriteria
De ontwerpstudie liet zien dat het essentieel is om eerst gezamenlijk vast te stellen welke mate van toegankelijkheid en inclusiviteit door de stakeholders wordt gewenst op het Binnengasthuisterrein. Daarna kunnen ontwerpprincipes, zoals die hier zijn ontwikkeld, toegepast worden voor het ontwerp van de semi-openbare ruimte van het terrein. Essentieel daarbij is de vraag welke functies het BG terrein als onderdeel van de binnenstad wil faciliteren. Zo integreert een fietsroute van Het Hoofdnet Fiets-verbinding over het BG terrein het gebied stevig in de stad. Stakeholders moeten zich afvragen of dat een mate van toegankelijkheid en inclusiviteit is die zich verhoudt tot de andere functies van het BG terrein.

Het wetenschapswinkelrapport met als titel: “Wonen, studeren en werken op het Binnengasthuisterrein: op weg naar een ontwerp op basis van gedeelde belangen” is ook te downloaden vanaf de projectpagina van de Wetenschapswinkel.

Noot voor redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jeroen Kruit, Projectleider Wetenschapswinkel,  0317 48 16 82 of Jeroen.Kruit@wur.nl
Francien de Jonge, Projectleider Wetenschapswinkel, 0317 484577 of Francien.deJonge@wur.nl
of met
Tjeerd Kamper, Bewoner en bestuurslid VOL BG, 06 51 40 60 86, tkamper@hotmail.com