Athena Science Shop

De Athena wetenschapswinkel ondersteunt non-profit organisaties over de hele wereld door gezamenlijk te werken aan het realiseren van sociale impact. De wetenschapswinkel coördineert en behandelt in samenwerking met studenten onderzoeksprojecten binnen de vier onderzoeksthema’s van Athena:

– Opkomende Technologieën en Samenleving
– Gezondheid, Welzijn en Samenleving
– Duurzaamheid en Samenleving
– Educatie voor Wetenschap en Maatschappij

Contact informatie:
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Bètawetenschappen
Athena Instituut
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam

Email: scienceshop.athena@vu.nl