Wetenschapswinkels laten zich inspireren door aanvragen voor onderzoek vanuit de maatschappij. Verenigingen, stichtingen, belangengroepen, non-profitorganisaties, overheden, startende ondernemers en particulieren horen tot onze klanten.
Zo zorgen wij ervoor dat ook minder draagkrachtige organisaties en individuen kunnen profiteren van de expertisekennis en onderzoeksmogelijkheden, zoals aanwezig op de aangesloten universiteiten. Zo werken we vraag-gestuurd aan valorisatie en maatschappelijke innovatie, door onze expertise in te zetten in de praktijk.
Aanvragen leiden tot onderzoeksprojecten die de moeite waard zijn, zoals u kunt lezen op de sites van de aangesloten wetenschapswinkels. De projecten zijn zeer divers van aard en bestrijken verschillende werkterreinen. Zo lukt het maatschappelijke organisaties: een idee te realiseren, een kennisprobleem op te lossen of een onderwerp op de maatschappelijke agenda te krijgen.
Niet iedere vraagstelling leent zich voor wetenschappelijk onderzoek. Daarom onderhouden wetenschapswinkels de nodige externe contacten. Vaak kunnen we u verder helpen met praktisch of inhoudelijk advies, of met een doorverwijzing naar een ander kennisinstituut of maatschappelijke instelling (kenniskoppeling).

Personalia

Uw naam*:
Adres*:
Postcode*:
Plaats*:
Telefoonnummer*:
E-mailadres*:

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.

Organisatiegegevens

Indien u de aanvraag voor een organisatie doet, vult u uw organisatie gegevens in. Doet u de aanvraag voor uzelf, als individu, sla dan de organisatiegegevens over.

Naam organisatie:
Contactadres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Wilt u de karakterisering die van toepassing is op uw organisatie aangeven?Een stichtingEen verenigingEen andere rechtspersoonEen informatieorganisatie of groeperingIs afhankelijk van subsidiesHeeft betaalde werknemersDraait geheel op vrijwilligers
Hoe luidt de doelstelling van uw organisatie?
Beschikt uw organisatie over een openbaar jaarverslag?JaNee

Algemene vragen

Wat is uw onderzoeksvraag*?
Als u een uitgewerkt onderzoeksvoorstel hebt geschreven kunt u deze toevoegen
Hoe wilt u de resultaten van uw vraag gaan gebruiken?
Heeft u uw aanvraag ook bij andere instellingen ingediend?NeenJa, namelijk bij:
Is de beantwoording van uw vraag aan een bepaalde tijd gebonden?NeenJa. Om welke datum gaat het?
Aan de onderzoeksopdracht is een eigen bijdrage verbonden, waarvoor u vooraf een offerte zult ontvangen. Vormt een eigen bijdrage voor u een bezwaar?NeenJa, vanwege:
De resultaten van onderzoek via de Wetenschapswinkels zijn openbaar (maar kunnen in overleg geanonimiseerd worden). Heeft u bezwaar tegen het openbaar maken van uw onderzoek?NeenJa, vanwege: