De Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen

Béta-winkel
De bèta wetenschapswinkel behandelt alle vragen die passen binnen de beta-faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen: van milieuproblemen en chemische procestechnologie tot medicijngebruik en ecologie. We hebben speciale interesse in duurzame energie en verlichting, en correct en verantwoord gebruik van medicijnen.

Contactgegevens:
Karin Ree, Rachel van der Kaaij en Henk Mulder, Nijenborgh 4, 9747 AG Groningen.
Tel: 050-363 4132/4686/4436
Email: wewi-fwn@rug.nl
Volg ons op twitter!  www.twitter.com/betawinkel

Economie en Bedrijfskunde
De Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde is het bemiddelings- en onderzoeksbureau voor allerlei verschillende vormen van onderzoek. De Wetenschapswinkel bemiddelt en begeleidt bij afstudeerprojecten, doet zelf onderzoek, begeleidt businessonderzoek en onderneemt diverse activiteiten die wetenschap met de maatschappij in verbinding brengt en andersom: kortom Wetenschap Werkt.

Postadres:
Postbus 800, 9700 AV Groningen.
Bezoekadres:
Zernikecomplex, WSN gebouw, Nettelbosje 2, 9747 AE Groningen.
Tel: 050-3633810
Email: ebwinkel@rug.nl

Geneeskunde en Volksgezondheid
De Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG behandelt vragen van klanten die niet of moeilijk toegang hebben tot onderzoeksinstellingen. Dat betreft vooral organisaties die niet draagkrachtig genoeg zijn om betaald onderzoek te laten verrichten. In overleg met de klant wordt de vraag waarmee hij komt vertaald in een wetenschappelijk te beantwoorden onderzoeksvraag. Vervolgens wordt geprobeerd gevorderde studenten of een wetenschappelijke onderzoeker te vinden om die vraag te beantwoorden.

Postadres:
Universitair Medisch Centrum Groningen, Sector F
Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid
Postbus 196
9700 AD  Groningen

Bezoekadres:
Hanzeplein 1, Gebouw de Brug, 3217, 5e etage.
Tel: 050 361 6648
Email: j.tuinstra01@umcg.nl

Onderwijs
De Wetenschapswinkel voor Onderwijs bemiddelt in (onderzoeks)vragen op het terrein van onderwijs en pedagogiek. Deze vragen kunnen afkomstig zijn van scholen/opleidingen, instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie, organisaties voor bestuur of advisering van het onderwijs of (non-profit) organisaties die iets met onderwijs en/of pedagogiek te maken hebben.

Bezoekadres:
Grote Rozenstraat 38, Groningen (kamer 206)
Tel: 050 – 363 6667
Email: wewi-onderwijs@rug.nl

Taal, Cultuur en Communicatie
De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie (voorheen Talenwinkel) bemiddelt in vragen van non-profit organisaties naar kennis op het brede terrein van de letterendisciplines. De bemiddeling bestaat vaak uit het tot stand brengen van stage- en onderzoeksopdrachten, die in veel gevallen door studenten kunnen worden uitgevoerd. Ook kan doorverwezen worden naar een facultair docent of onderzoeker die bereid is gevonden als adviseur op te treden. Ten slotte wordt hulp geboden bij het ontwikkelen van projectvoorstellen en het zoeken naar fondsen.

Postadres:
Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie, Kamerno. 1312 0032, Postbus 716, 9700 AS Groningen.
Tel: 050-363 5271/5887
Email: tawi@rug.nl

Kenniscentrum Filosofie
Het Kenniscentrum Filosofie wil een maatschappelijke bijdrage leveren door filosofisch onderzoek beschikbaar te stellen voor een breed publiek en toe te passen op maatschappelijke vraagstukken. Het centrum functioneert dus in twee verschijningsvormen: als kennisbank en als wetenschapswinkel.

Adres:
Kenniscentrum Filosofie, Faculteit Wijsbegeerte
Rijksuniversiteit Groningen
Oude Boteringestraat 52
9712 GL Groningen
email: kcf@rug.nl