Groningen: 12 april – Dag van Participatief Actieonderzoek

19 March 2018, door: Elly Reimerink

Als je echt iets wilt begrijpen, probeer het dan te veranderen’ –Kurt Lewin

Op 12 april 2018 organiseren de Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen de Dag van Participatief Actieonderzoek. Onderzoekers, docenten, studenten en maatschappelijke organisaties maken kennis met actieonderzoek en andere vormen van participatief onderzoek. Ook verdiepen bezoekers zich verder in het onderwerp door lezingen en workshops bij te wonen. De dag vindt plaats in Het Paleis te Groningen.

Dag van Participatief Actieonderzoek
Dag van Participatief Actieonderzoek

 

Dag van Participatief Actieonderzoek

Participatief actieonderzoek is een op zichzelf staande vorm van onderzoek waarbij praktijkkennis en theorie in dialoog met elkaar worden gebracht. Het is een op zichzelf staande onderzoeksmethodiek, naast kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het uitgangspunt is dat deze vorm van onderzoek bijdraagt aan democratisering en empowerment in sociale en professionele praktijken. Deelnemers participeren hierbij als co-onderzoeker.

Op de Dag van Participatief Actieonderzoek belichten actieonderzoekers de theoretische en historische achtergronden van deze onderzoeksmethodiek, presenteren andere onderzoekers hun participatieve onderzoeksprojecten en kun je je als bezoeker laten inspireren door zelf deel te nemen aan een reeks informatieve en inspirerende workshops. Keynote speakers zijn Tineke Abma en Ben Boog. De Dag wordt voorgezeten door Hans Harbers.

Onderzoekers betalen €20,- voor de dag, studenten €10,-.

Voorinschrijven

De inschrijvingen voor deze dag zijn nog niet geopend. Omdat wij verwachten dat de dag snel vol zit, kunt u zich alvast voorinschrijven door een mail te sturen naar Vincent Hazelhoff, communicatiemedewerker Wetenschapswinkels (v.hazelhoff@rug.nl). LET OP! U zult zich nog wel officieel moeten inschrijven wanneer de inschrijvingen zijn geopend!