Eindhoven: drie nieuwe projecten Bouwkundewinkel

3 October 2016, door: Elly Reimerink

Duurzame trekkershut

Deze opgave was een vervolg op een prijsvraag: de Bouwkundewinkel LustrumDesign Contest. De winnaars van deze contest zijn in een vervolgfase terechtgekomen en kregen subsidie toegekend, om hun schetsontwerp uit te kunnen werken op uitvoeringsniveau. Inmiddels staan er 12 van in Nederland. De opgave was in eerste instantie bouwtechnisch, i.c.m. een architectonische uitwerking.

Discipline: bouwtechniek

afbeelding1

 

Paviljoen universiteit van Tilburg

Deze opgave ging over het visualiseren van het Campusplein van de Universiteit van Tilburg. Er diende een beeld gevisualiseerd te worden van het plein vanuit verschillende invalshoeken, waarbij de aansluiting en het samenspel met de bestaande bouw duidelijk tot uitdrukking komt. Daarnaast dienen er ontwerpen gemaakt te worden voor de vervangende nieuwbouw van het gebouw ‘Warande’ in combinatie met het Campusplein.

Discipline: Architectuur.

 

afbeelding2

Koudeval appartement

In een appartement zijn vermoedens over het principe koude val. Echter wordt dit niet erkend door een woonbedrijf omdat de installateur het tot nog toe ontkent. De opdrachtgever was op zoek naar een onderzoek om de koude val aan te tonen en eventueel op te lossen.

Discipline: Bouwfysica

afbeelding3