Eindhoven: Bouwkundewinkel

6 April 2014, door: Elly Reimerink

Bouwkundewinkel Eindhoven ziet haar toekomst vooralsnog rooskleurig. Dit laat ze weten in reactie op het nieuws dat de Fysicawinkel haar deuren sloot. Winkelier en masterstudent Floor van Schie stelt dat op dit moment zo’n vijftig studenten bezig zijn met een opdracht, in projectonderwijs of individueel. “Het geeft goede praktijkervaring.”

“De bouwkundewinkel helpt mensen die problemen of vragen hebben op bouwkundig gebied, maar niet over de financiën beschikken om een regulier adviesbureau of architectenbureau in te schakelen. Onze doelgroep bestaat dan ook voornamelijk uit huurders, bewonersgroepen, non-profit instellingen en verenigingen”, zegt Floor van Schie.

Hiermee vervult de bouwkundewinkel haar maatschappelijke taak, de reden van oprichting in 1973. Maar geleidelijk aan heeft ze zichzelf ook een ander doel gesteld. “We wilden meer aansluiten bij het eigen onderwijs. We zijn nu een schakel tussen docent en student en externe aanvrager. Het uitvoeren van opdrachten van de bouwkundewinkel levert studenten studiepunten op. Vooral op dit moment in het jaar is dat handig. Derdejaars die nu nog punten missen voor het afsluiten van hun minor, kunnen hier een opdracht zoeken.”

Op het bord in de winkel staan de zeer diverse vragen gegroepeerd. Wachtend op studenten zijn onder andere de vraag naar het verbeteren van het binnenklimaat van appartementen en in een huisartsenpraktijk en een akoestische oplossing voor geluidsoverlast bij de Ontdekfabriek. Bij ‘Lopende zaken’ staan de herbestemming van een voormalig klein industrieterrein in Veldhoven en het na-isoleren van een Rijksmonument.

Net van het bord geveegd –want net afgerond- is de opdracht van Tilburg University over herbestemming van haar terrein en de uitwerking voor een gebouw daarin. “Het zijn praktijkopdrachten die je in je latere loopbaan ook tegen kunt komen”, zegt Van Schie. “Het is een praktijkervaring die niet in het bouwkundecurriculum zit, behalve bij stage.”

Ze vindt het zonde dat de fysicawinkel weg is. “We hadden wel af en toe gezamenlijke acties om de winkels te promoten of organiseerden debatten. Toen ik vlak voor Kerst belde over een advertentieactie hoorde ik van het besluit. Jammer, nu kunnen we nergens meer mee sparren.”

Bouwkundewinkel Eindhoven heeft vier winkeliers (student-assistenten) en wordt begeleid door facultair medewerker dr.ir. Faas Moonen. Ze is gevestigd in Vertigo 6.15. Het is de enige bouwkundewinkel in Nederland en de enig resterende wetenschapswinkel van Eindhoven.