Belgische Wetenschapswinkels: Jaaroverzicht 2014

10 February 2015, door: Elly Reimerink
 
Jaaroverzicht 2014
Wat een jaar! 

2014 was een jaar met opvallend veel postief Wetenschapswinkelnieuws. Zo werd het 300ste Vlaamse Wetenschapswinkelonderzoek afgerond, liep een recordaan-tal onderzoeken aan de Brusselse & Antwerpse Wetenschapswinkels, won een VUB-studente de bronzen Wetenschapswinkelprijs en kregen de Vlaamse Winkels een eerste Waalse collega. Veel lees- en klikpret!

VUB-studente wint brons met onderzoek naar Gentse daklozen
Tijdens “Wetenschap: daar heb je wat aan!”aan de Rijksuniversiteit Groningen op 7 november won VUB-alumna Esther Van Lit de bronzen Wetenschapswinkelprijs voor haar zowel sterk wetenschappelijke als maatschappelijk relevante eindwerk. Esther onderzocht het profiel en de ervaringen van dakloze vrouwen in de Gentse nachtopvang, i.s.m. het Lokaal Sociaal Beleid van de stad Gent. Ook Sofie Van Regenmortel was op het symposium, met een poster van haar onderzoek naar depubliekssamenstelling van het amateur-theater, in opdracht van Open Doek vzw.
Stichting Lezen-onderzoek over landsgrenzen heen
Omdat in de Vlaamse Wetenschapswinkel-databank ondertussen meer dan 100 onderzoeksvragen wachten op een antwoord, besloten de Vlaamse & Nederlandse Winkels vragen uit te wisselen. Mét succes, zo onderzoekt een masterstudente Neerlandistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen momenteel de argumentatie van kinderen bij het beoordelen van jeugdliteratuur, op vraag van Stichting Lezen. Madelon Kroes’ poster bij de Wetenschapswinkel Taal Cultuur & Communicatie toont haar voorlopige resultaten.

Nieuwe Wetenschapswinkel in Louvain-La-Neuve
Van Australië tot Zweden, van Letland tot Zuid-Afrika: over de hele wereld zijn ondertussen Wetenschapswinkels te vinden. Maar ook in ons eigen land openen er nieuwe exemplaren de deuren. Geïnspireerd op de Vlaamse Winkels, bouwt de “Boutique de Sciences” aan de Université Catholique de Louvain sinds 2014 bruggen tussen maatschappij en onderzoek.
Vlaamse Wetenschapswinkels op Living Knowledge Conference in Kopenhagen
Van 7-11 april vond de 6de editie van de Living Knowledge Conferentie, dé tweejaarlijkse Science Shop-samenkomst, plaats in Kopenhagen. De Brusselse en Antwerpse Wetenschapswinkels konden daarbij niet ontbreken. Nieuwe ideeën werden opgedaan, banden met andere Winkels gelegd en good practices gedeeld. De volgende conferentie vindt plaats in 2016, waarschijnlijk in Dublin.
Project MVO van UAntwerpen krijgt een pluim

De poster van het Project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van de master Handelsingenieur kreeg op de Onderwijsbeleidsdag van de Universiteit Antwerpen van 9 juli een letterlijke en figuurlijke pluim. Dankzij gratis consultingopdrachten voor social-profit organisaties verhoogt het project interdisciplinariteit en maatschappelijke betrokkenheid bij studenten en helpt het meteen ook organisaties. Het MVO-projectteam wisselt geregeld informatie uit met de Wetenschapswinkel. De onderstaande projecten vind je ook in het abstractbook.
Uitwerking en implementering van een intranetomgeving 
Koraal vzw wou haar hulp- en dienstverlening digitaliseren en zo nog efficiënter maken, waarop de studenten een intranetomgeving uitwerkten en implementeerden. Ze raadden aan die volledig te integreren bij de gebruikers met een handleiding en degelijk onderhoud en opvolging.
Analyse van huidig CRM-systeem
Creatief Schrijven: “Het was een boeiend proces om stil te staan bij ons CRM-systeem dat tekortkschiet in de bouw van een hedendaagse ‘relatie’ met klanten. De studenten maakten een diepgaande analyse en brachten functionaliteiten in kaart voor een nieuw systeem. Nu hebben we een wetenschappelijk onderbouwd document waarmee een developer vlot aan de slag kan!”
Doelgroep- en externe communicatieanalyse
Uit een kosten- en batenanalyse van 17 potentiële externe communicatiemiddelen kwamen veelbelovende strategieën naar voor om meer bekendheid te verwerven, zowel bij het doelpubliek van De Open Deur als bij potentiële vrijwilligers. Drie voorstellen werden in detail uitgewerkt.Bekendheid label in geselecteerde sectoren
Uit onderzoek bij diverse grote bedrijven concludeerden de studenten dat PEFC Belgium extra in moet zetten op promotie van hun label. Bepaalde sectoren hebben al een uitgewerkt beleid inzake het duurzaamheidslabels, maar kiezen vaak voor het meer bekende FSC-label.
Hieronder vind je een greep uit de geslaagde masterproeven van academiejaar ’13-’14 bij de Vlaamse Wetenschapswinkels. Meer onderzoeken en informatie staan te popelen op de websites van de Wetenschapswinkel Brussel en Wetenschapswinkel Antwerpen.
Een jaar na afstuderen is een op de vier acteurs nog steeds werkloos. HetSociaal Fonds voor de Podiumkunsten wil hen daarom beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Sielke Sanen onderzocht op vraag van het Fonds de cruciale factoren in de zoektocht naar werk als startende acteur.
Tijdens academiejaar ’13-’14 hadden 42 van de 14.789 studenten aan de UAntwerpen een Centraal-Arikaanse origine. Omdat dit vergeleken met andere etnische groepen een minderheid is, onderzocht Charlotte Kabaya Mbuyi Bil Tamlay i.s.m. het Gelijke Kansen- en Diversiteitsbe-leid van de universiteit  deintegratie van studenten met een Centraal-Afrikaanse origine.
Na meerdere inbraken en diefstallen in woonzorg-centra – 878 in 2012 – vroeg VLOZO om een onderzoek naar deveiligheidsgevoelens van bewoners. Marjolein Dieltiens betrok in haar masterproefonderzoek zowel de veiligheid van de gebouwen, het personeel als de bewoners.
Of het nu nog veraf ligt of dichterbij komt: iedereen heeft belang bij het tijdig plannen van De Oude Dag.Welke opvattingen hebben ouderen over hun woonsituatie, nieuwe technologie, levenseinde en financiële situatie tijdens die latere levensfase? Sofie Quirynen bevroeg 48 mensen tussen 57 en 88 jaar oud op vraag van deLiberale Beweging voor Volksontwikkeling (LBV).
15% van de bevolking in het Vlaamse Gewest heeft een vreemde herkomst. Dienst-verlening moet kunnen omgaan met noden, behoeften, zeden en gewoonten van een etnisch divers publiek, maar etnisch diverse zorg-verleners moeten ook omgaan met noden en behoeften van Belgische ouderen. In opdracht vanVIVO peilde Hannah Boakye naar de manier waarop leerlingen intercultureel leren, welke factoren meespelen en welke rol de opleiding en de stage hierin spelen.
Net als zalmen zwemmen studenten uit het Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) die het 1ste jaar Hoger Onderwijs (HO) volgen, tegen de stroom in. Ze maken een belangrijke overgang mee die ze zelf vaak als problematisch ervaren. Op vraag van hetMinderhedenforum schetst Véronique Segers hun ervaringen.
Participatie aan het culturele leven is een fundamenteel recht in het VN-verdrag voor gelijke rechten van personen met een beperking. Toch zijn hun kansen om volwaardig deel te nemen aan kunst nog gering. Samen metDemos onderzocht Sofie Van Rensbergen hoe artistieke begeleiders autonomie van deelnemers binnen een artistiek proces in de podiumkunsten kunnen bevorderen.
Migratie brengt intercul-tureel contact met zich mee, gelinkt aan maat-schappelijke discours als multiculturalisme of assi-milatie die impact hebben op het gedrag en de identiteit van migranten. Op vraag van het Koerdisch Instituut belichtte Katrin Amshoff de rol van identiteitsdreiging door maatschappelijke assimila-tiegerichte ideologieën op de identiteitsvorming van 2de generatie migranten van Koerdische afkomst in België.
Hoe kiezen meisjes een voorbehoedsmiddel tijdens hun gehele seksuele leven?Gebruiken ze voorbehoeds-middelen op een consistente manier? En: wat zien ze als het ideale middel? Sociaal Werk studente Geertrui De Backer zocht het uit op vraag vanSensoa.
Een vraag zoeken of nieuwe onderzoeksvraag indienen? Rep je naar de databank !
Copyright © 2015 | Wetenschapswinkel | All rights reserved